Pályázatok

Európai Uniós beruházások 2008-2014

2008 (ÁTK 1., ÁTK 2.)

Az Enyingi Agrár Zrt. a 27/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet alapján 2007. évben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítése jogcímre két pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázatokat 2008-ban elbírálták és a Társaság a beruházások megvalósításához jelentős mértékű támogatást nyert el.

ÁTK 1.

Az első beruházás a 27/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet 3. §. 1/a. bekezdésében meghatározott célterületen – az állattartó telepen képződő trágya kezelése, tárolása és felhasználását szolgáló gépek beszerzése, épített és beépített technológia és infrastruktúra – megvalósítandó beruházás. Ennek keretébe tartozik a hígtrágya rendszer, (szárazanyag tároló, hígtrágya tároló és ezek technológiája) az istállók felújítása (köteles trágyakihúzó, csapadékvíz elvezetés) valamint 3 db rakodógép és 1 db bálabontó vásárlása.

A beruházás támogatási mértéke 75 %.

Állattartó telep korszerűsítése:
Trágyakezelő rendszer és istállók felújítása

Kedvezményezett: ENYINGI AGRÁR ZRT.
8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta
tel.:(+36-22) 372-014

Az Európai Únió és a Magyar Köztársaság Kormánya
által
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:

257.872.125 Ft

Európa Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó európa

ÁTK 2.

A második – állattartó telepek komplex korszerűsítése jogcímre – beruházás keretébe tartozik egy új fejőház (fejőállások, hűtő-fűtő berendezések, telepirányítási szoftverek, lábfürösztő) építése, az istállók felújítása (istállók héjazat cseréje, szellőző berendezése, pihenő boxok kialakítása, itatásos technológia) valamint állatazonosítók, aktivitás mérők beszerzésére irányult. A beruházás támogatási mértéke: 40 %.

2008. évben megkezdődött a fent említett beruházások megvalósítása.

2008. június 30-ig elkészült a hígtrágyatároló, szivattyúkkal. Beszerzésre került 2 db rakodógép és 1 db bálabontó gép.

2008. december 31-ig a tervezett 8 db istállóból 2 db felújítása részben elkészült. Az első pályázathoz kapcsolódóan megtörtént a trágyautak betonozása, istállók ereszcsatornájának felszerelése. Elkészült a szárazanyag tároló, gyűjtőakna, szeparátor a hozzá tartozó technológiával együtt. Beépítésre kerültek a szivárgásjelzők. Megépítésre kerültek a telepi utak.

A második pályázathoz kapcsolódóan elkészült a fejőház, a hozzá tartozó technológiával együtt. Két istálló hőszigetelése, héjazat cseréje, szellőző cseréje elkészült és beépítésre kerültek a ventillátorok, valamint elkészültek az új pihenő boxok a tehénmatraccal. Elkészült a hígtrágya medencét körülvevő kerítés, valamint megvásárlásra kerültek az állatazonosítók.

2009 júniusáig megvalósult további három istálló felújítása, majd az év másik felében újabb három istálló felújítása fejeződött be. Ezzel az állattenyésztés korszerűsítése jogcímre elnyert támogatással megvalósuló telepi rekonstrukció befejeződött.

Állattartó telep korszerűsítése-komplex:
Fejőház építése és istállók felújítása

Kedvezményezett: ENYINGI AGRÁR ZRT.
8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta
tel.:(+36-22) 372-014

Az Európai Únió és a Magyar Köztársaság Kormánya
által
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:

219.792.000 Ft

Európa Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó európa

Az állattenyésztés korszerűsítése a rendelkezésre álló biológiai potenciált optimális mértékben történő kihasználását eredményezi, javul a termelési, tenyésztési hatékonyság. Az alkalmazott fejlesztéssel a telep a környezetvédelmi előírásoknak is maximálisan megfelel, valamint tovább javulnak az állatjóléti, higiéniai feltételek a munkavégzés feltételeivel együtt.

2009 (Géptámogatás, Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése – szárító)

Géptámogatás

Az Enyingi Agrár Zrt. a 26/2007.(IV.17) FVM rendelet alapján az EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímre, mezőgazdasági alaptevékenységet kiszolgáló gépek, technológiák megvalósítására 2009.07.09. napján támogatási kérelmet nyújtott be. A benyújtott pályázatot 2009 szeptemberében elbírálták, és támogatási kérelemnek helyt adtak. Gépek beszerzésére 22 millió Ft támogatási összeget nyert el a Társaság. A rendelet illetve a támogatási határozat szerint a gépek vásárlását 2009. október 31.-ig kellett megvalósítani, és ezen időpontig az elszámolást is be kellett nyújtani, hogy a támogatást a Társaság megkapja.

A beruházás keretén belül megvásárlásra került gépek az alábbiak voltak:

1db Giant V4501T homlokrakodó

2db Vaderstad Rexius-820 CB vont.rögtörő henger

2db Vaderstad NZA 800 vont. magágyelőkészítő-kombinátor

2db HORSC TIGER 4 MT henger+tárcsa+kapa+járószerkezet

2db Lemken Eurodiamant 10 6L 100 f.f.v.f.eke

1db Petkus TKF 200 láncos szállító

A megvásárolt gépek a termelést közvetlenül kiszolgáló, elöregedett, sok üzemórát ledolgozott gépek helyére kerültek megvásárlásra. A munkafolyamatok technológiájának javítását, korszerűsítését szolgálják, kisebb fajlagos költséggel dolgoznak, nem szennyezik a környezetet, és megfelelnek az EU környezetvédelmi előírásainak.

Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése - szárató

Az Enyingi Agrár Zrt. a 35/2008.(III.27) FVM rendelet alapján az EMVA - ból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcímre, szárító és hozzákapcsoló technológia megvalósítására 2008.05.28. napján támogatási kérelmet nyújtott be. A benyújtott pályázatot 2008 decemberében elbírálták, és támogatási kérelemnek helyt adtak, a beruházás megvalósítására 71 millió Ft támogatási összeget nyert el a Társaság.

Növénytermesztés korszerűsítése:
Szárítóberendezés és kiszolgáló technológiája

Kedvezményezett: ENYINGI AGRÁR ZRT.
8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta
tel.:(+36-22) 372-014

Az Európai Únió és a Magyar Köztársaság Kormánya
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:

71.057.083 Ft

Európa Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó európa

A Társaság Mátyásdomb-Ágostonpusztai telephelyén két szárító üzemelt, melyből a Bábolna típusú szárító fogadó és tisztító vonal elavult, elhasználódott, nem felelt meg a jelenlegi környezetvédelmi, és levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a Társaság annak cseréje mellett döntött. Másrészt a termékek versenyképességében egyik meghatározó tényező a termékek minősége, hogy a megtermelt termények jó minősége megmaradjon, illetve tovább javuljon a piaci elvárásoknak megfelelően. A munkák 2009 márciusában kezdődtek el, a már hivatkozott meglévő beszállítási, tisztítási, szárítási és kiszállítási technológiai gépek bontásával. A helyükre új korszerű B3-15 típusú szárító került kialakításra, fogadó és tisztító gépekkel. A feldolgozási és tárolási technológiába rédler, szállítószalagok és serleges felvonók kerültek beépítésre, valamint a tranzittároló felújításra. 2009. június 15-én került sor a műszaki átadásra. A sikeres próba üzem után, 2009 októberében a végleges használatba vételi engedélyt is megkapta a szárítóüzem.

A szárító és technológiája a meglévő helyett került beüzemelésre, a nagy fajlagos költségigényű szárítót váltotta le, így a fejlesztés hatásaként szükségszerűen a költségek nem növekednek, az új szárító energiatakarékosan, kíméletesen szárítja a terményt, nem szennyezi a környezetet, megfelel az EU környezetvédelmi előírásainak, egyúttal nő a tárolhatóság biztonsága.

2013 (ÁTK 4., ÉLIP)

ÁTK 4.

Az Enyingi Agrár Zrt. az MVH 104/2012. (VII. 20.) számú közleménye és a VM 61/2012. (VI. 29.) számú rendelete alapján támogatási kérelmet nyújtott be 2012. augusztus 28.-án a Kiscséripusztai tehenészeti telepen létesítendő 2 db új egyenként 720 m2 alapterületű fedett fémvázas szénatároló pajta létesítésére, valamint a meglévő ellető istálló felújítására.

A támogatási kérelem sikeres elbírálása után 2012.12.28.-án támogatási döntés született., melynek keretében 26.306.845 Ft támogatási összeget hagyott jóvá az MVH. A támogatás intenzitása 40%, a teljes bekerülés költség 65.767.113 Ft.

Az építési munkákat 2013. március 8.-án kezdte meg a kivitelező (HETTYEI-ÉPTECH Kft., 8473 Gyepükaján, Kossuth utca 39.) és 2014. szeptember 25.-én fejezte be.

A beruházás keretében a 2 db egyenként 720 m2 alapterületű minden oldalról nyitott, fedett, fémvázas szénatároló pajta felépítésre került, illetve a meglévőellető istálló tetőszerkezete lecserélésre került, kialakításra került a tetőn egy gerincszellőző, valamint új csapadékvíz elvezető rendszer került felszerelésre. Emellett a pályázati kötelezettségnek eleget téve megújuló energiahasznosító berendezés (napkollektor) került telepítésre az istálló tetőszerkezetén, amely a meleg víz előállításban játszik szerepet.

Az utolsó kifizetési kérelem helyszíni ellenőrzése megtörtént, hibát nem tárt fel, jelenleg az MVH határozatra vár a Társaság a végleges lezáráshoz.

Kertészeti géptámogatás

Az Enyingi Agrár Zrt. az MVH 138/2013. (VIII. 5. ) közleménye és a VM 62/2013. (VII. 24.) rendelete alapján 2013. augusztus 15.-én támogatási kérelmet nyújtott be, majd az elbírálást követően 2013. október 10.-én támogatási döntés született. A beruházás összértéke 110.939.000 Ft, a támogatási összeg 38.828.650 Ft, a támogatás intenzitása 35%.

A gépek 2013-as év végén és a 2014-es első negyedévében megrendelésre kerültek, a gépek 2014-es év első felében folyamatosan érkeztek. A támogatott gépek beszerzése és elszámolása a 2014-es évben lezárult. Az utolsó kifizetési kérelem határozata 2014.12.31.-én a Társasághoz megérkezett, az elnyert összeg 100%-át lehívta a Társaság.

A támogatással elnyert gépek az alábbiak:

-Horsch Joker 6 HD tárcsa (2 db)

-Vaderstadt Rexius-1230 Cambridge rögtörő henger (1db)

-Landini 5-110 T4i traktor (4 db)

-AntonioCarraro TRX 6400 traktor (1 db)

-Caroni TM 1900 venyigezúzó (1 db)

A fenti gépeknek köszönhetően javult a Társaság technológia állománya, az új traktorok megfelelnek a legújabb környezetvédelmi előírásoknak, illetve jóval költséghatékonyabbak a lecserélt gépeknél.